Dung môi phụ gia xăng 3M Complete Fuel System Cleaner 473ml

200.000 

Phụ gia xăng 3M 08813 làm sạch cặn bẩn trong bình và ống dẫn xăng, kim phun xăng, mụôi than và tạp chất trong buồng đốt. Giảm tiêu hao nhiên liệu và tăng hiệu suất hoạt động của động cơ.