Danh mục bao gồm các sản phẩm đánh bóng kim loại, vệ sinh và bảo vệ. Trên các bề mặt inox, sắt, crom, nhôm, đồng,…Áp dụng trên các thành phần kim loại trên xe ô tô, công nghiệp và gia dụng.

Xem tất cả