Mục sản phẩm chuyên dùng làm sạch và bảo vệ các thành phần vải nỉ như ghế bọc, ghế nỉ ô tô, trần xe,…Sử dụng trong chăm sóc nội thất xe ô tô, văn phòng và gia đình.

Xem tất cả