Mục sản phẩm thường dùng đệ tạo lớp màng phủ bảo vệ trên về mặt vật liệu như bề mặt sơn xe, nhựa, da, gương kính, kim loại. Phần lớn phục phụ cho lĩnh vực chăm sóc bảo dưỡng xe.

Xem tất cả