Mục các sản phẩm tồn tại dưới dạng hợp chất hoặc dung dịch, chuyên sử dụng cho mục đích đánh bóng như đánh bóng sơn xe, đánh bóng kim loại, nhựa, đánh bóng gương kính,… Ứng dụng trong bảo dưỡng chăm sóc xe, nhà xưởng, nông nghiệp, công nghiệp, gia dụng.

Xem tất cả