Mục sản phẩm mỡ bôi trơn các loại như mỡ bò, mỡ tổng hợp, mỡ chịu nhiệt, mỡ silicone. Sử dụng bảo dưỡng xe máy, ô tô, máy móc công nghiệp và gia dụng.

Xem tất cả