Dung dịch đánh bóng 3M 06094 946ml (bước 2)

600.000 

Xi đánh bóng bước 2 3M 06094 làm mịn loại bỏ xước trung bình và nhẹ, các vệt xoáy của lông cừu hoặc mút xốp sau khi đánh bóng bước 1 (3M 36060). Tạo ra một bề mặt có độ bóng cao.