Phớt lông cừu 3M 05711 1 mặt 9 inch

380.000 

Phớt lông cừu 3M sử dụng với chất đánh bóng (bước 1) để loại bỏ các vết xước sâu, bề mặt thô, lỗi để xử lý bóng nhanh bề mặt. Đế dính 9 inch (22.8 cm)