Dung dịch đánh bóng 3M 36060 946ml (bước 1)

560.000 

Xi đánh bóng bước 1 3M 36060 làm mịn loại bỏ xước nặng và trung bình, xước nhám P1200 hoặc các loại vết xước mịn. Tạo độ bóng ban đầu cho bề mặt sơn.