Dung dịch đánh bóng Sonax 242300 EX 04-06 1 lít

950.000 

Chất đánh bóng 1 bước dùng tối ưu cho máy lệch tâm. Loại bỏ xước nhẹ đến trung bình, xước nhám P2000 và mịn hơn. Tạo độ bóng sâu và làm nổi bật màu sơn. Dùng với phớt mềm bước 2 hoặc 3.