Xi đánh bóng Sonax 278300 Final 1 lít (bước 3)

700.000 

Tạo độ bóng sâu cho bề mặt sơn xe ô tô, xóa đi các vết xước hoặc các lỗi rất nhỏ mà các bước đánh bóng trước đó khó xử lý được. Dùng để đánh bóng bước cuối (bước 3) khi yêu cầu cao về độ bóng của mặt sơn, đặc biệt đối với sơn tối màu.