Dầu bảo dưỡng xích Johnsen’s Chain & Cable Lube 284g

120.000 

Bảo dưỡng bôi trơn đa năng được sử dụng trên băng tải tốc độ thấp, xích truyền động, palăng, ròng rọc, con lăn, cửa gara, thanh trượt, o-rings và nhiều ứng dụng khác yêu cầu bôi trơn.