Chổi lông cừu vệ sinh nội thất ôtô MaxShine 62cm

250.000 

Cây chổi lông cừu chuyên dùng vệ sinh bụi nội thất xe ôtô và nội thất. Hoàn hảo để phủi bụi cho ôtô trong gara hoặc để loại bỏ một phần bụi nhẹ.