Bình phun áp lực cầm tay PSS 1.25L 2L

350.000 400.000 

Bình phun áp lực cầm tay đa năng dùng để chăm sóc xe ô tô, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh nhà cửa và đa dụng. Đầu phun hai chế độ có thể điều chỉnh.