Miếng bọt biển gắn mút đánh bóng Sonax P-Ball (1 chiếc)

110.000 

Miếng bọt biển Sonax 417241 đế dính, để thay thế cho miếng bọt biển gắn trên mút đánh bóng Sonax 417341 P-Ball. Sử dụng cho mục đích đánh bóng sơn xe ô tô.

Hết hàng