Sonax 287400 chai làm bóng sơn xe ô tô P159 750ml

220.000 

Dung dịch làm bóng sơn xe Sonax 287400 đánh bóng nhanh bề mặt sơn xe, tác dụng làm cho bề mặt sơn trở lên sáng đẹp, độ bóng cao và hiệu ứng lá sen nổi bật.