Kem đánh bóng sơn xe Sonax Wax 3 Polish 202100 250ml

240.000 

Kem đánh bóng sơn xe Sonax Wax 3 đánh bóng các lớp sơn bị mờ, bị phong hóa và phục hồi màu sơn bị xỉn và bảo vệ sơn xe trước tác động của môi trường.