Chất đánh bóng sơn xe Sonax Ceramic Polish All-In One 500ml

550.000 

Hợp chất đánh bóng ceramic một bước ứng dụng công nghệ si-carbon loại bỏ quầng xước, làm trơn bóng mặt sơn và bảo vệ.