Sơn phủ gầm Abro Spray Undercoating 461g

170.000 

Chai xịt sơn phủ gầm Abro sử dụng để chống rỉ, chống ồn, phù hợp cho phủ gầm, che chắn mối hàn, bảo vệ kim loại.