Chai xịt mỡ bò bôi trơn Abro White Lithium Grease 284g

130.000 

Mỡ bò Abro Lithium Grease bôi trơn tất cả các bề mặt kim loại. Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn. Ứng dụng bảo dưỡng ô tô, hàng hải, công nghiệp, nhà máy, gia đình, và khác.