Phục hồi nhựa nhám Sonax 210141 Plastic restorer gel 250ml

280.000 

Phục hồi làm mới và bảo vệ phần nhựa không sơn ngoài xe (vd: cản xe, tấm trang trí). Các bề mặt được xử lý sẽ nhận được màu sắc tươi mới và độ bóng sâu, phong phú. Gel trong suốt do đó có thể sử dụng cho tất cả các màu nhựa.