Tấm chắn cát sạn xô nước rửa xe (23.5cm, 26cm)

80.000 90.000 

Tấm lọc sạn dùng để đặt trong xô nước rửa xe. Tác dụng giữ lại các sạn cát đá dưới đáy xô, giảm thiểu gây trầy xước khi nhúng rửa xe.