Dung dịch làm bóng sơn xe 3M Quick Wax 473ml

260.000 

Chứa sáp carnauba wax làm sáng bóng và bảo vệ sơn xe trước tác động của thời tiết. Dùng được cho cả sơn xe ướt & khô.