Đế gắn máy đánh bóng 3M 05718 7 in Hookit Back up Pad

1.100.000 

Đế gắn máy đánh bóng 3M 05718 được dùng để liên kết xốp đánh bóng hoặc phớt lông cừu một mặt vào máy đánh bóng. Sử dụng cùng với phớt lông cừu một mặt và phớt mút 8 inch.