Xô gấp đựng nước rửa xe P870

65.000 

Xô gấp đa năng đựng nước rửa xe ô tô, gia dụng, đi câu, đi rã ngoại, và nhiều ứng dụng khác.