Vệ sinh thắng xe ô tô Wurth Brake cleaner P118 500ml

100.000 

Vệ sinh thắng xe ô tô Wurth Brake cleaner làm sạch nhanh cặn dầu, dầu nhờn, dầu mỡ bôi trơn, bồ hóng, bụi phanh trên cụm phanh/thắng đĩa xe ô tô. Để làm sạch và tẩy nhờn trong quá trình bảo trì và sửa chữa xe.