Vệ sinh thắng xe ô tô Wurth Brake cleaner 500ml

100.000 

Tẩy rửa làm sạch nhanh cặn dầu, mỡ nhờn, chất bẩn, bụi phanh trên cụm phanh đĩa xe ôtô. Làm sạch dầu mỡ, vệ sinh thắng đĩa trong quá trình bảo trì xe phanh xe.