Vệ sinh buồng đốt NX5000 NX56 Ichinen 240ml

200.000 

Loại bỏ cặn, mảng bám và xỉ cacbon tích tụ trong quá trình nạp khí, đốt cháy và xả khí và làm sạch bộ chế hòa khí trong động cơ.