Tấm loc mặt nạ 3M 5N11 dùng cho mặt nạ 3M 2 phin lọc

35.000 

Tấm lọc bụi 3M 5N11 và nắp giữ 3M 501 kết hợp với các phin lọc và mặt nạ 2 phin của 3M giúp người sử dụng bảo vệ hô hấp trong môi trường có hơi hóa chất vô cơ, hữu cơ và bụi.