Tấm lọc chắn sạn cát xô nước rửa xe (P597 | P598)

65.000 

Tấm lọc chắn cát dùng để đặt trong đáy xô nước rửa xe, tác dụng giữ lại các sạn cát đá dưới đáy xô. Tránh gây ra những vết xước trên bề mặt sơn trong quá trình rửa xe, chăm sóc xe.