Sonax 288200 dung dịch làm bóng sơn ô tô khi xe ướt P179 500ml

220.000 

Dung dịch làm bóng sơn ô tô Sonax 288200 đánh bóng bề mặt sơn xe, tác dụng làm cho bề mặt sơn trở lên sáng đẹp, độ bóng cao và hiệu ứng lá sen nổi bật. Sử dụng khi vừa rửa xe xong, lúc bề mặt sơn vẫn còn ướt.