Sáp đánh bóng xóa xước 3M 39006 One Step Cleaner Wax 473ml

400.000 

Chất đánh bóng một bước. Loại bỏ các vết quầng sơn và xước nhẹ. Sáp carnauba trong thành phần giúp làm bóng đẹp và bảo vệ sơn xe.