Sáp đánh bóng bảo vệ sơn Sonax 280300 HW 02-04 1 lít (bước 3)

500.000 

Sáp đánh bóng bảo vệ sơn Sonax 280300 dựa theo công nghệ Nano tạo độ bóng sâu và bảo vệ lâu dài cho tất cả các loại sơn. Duy trì và bảo vệ lâu dài cho cả bề mặt sơn mới và cũ.

Hết hàng