Polyme phủ bóng bảo vệ sơn xe Sonax 223300 Polymer NetShield 340ml

430.000 

Chất trám bóng sáng tạo, chứa silicone trên cơ sở polyme lai cho tất cả các bề mặt sơn. Tạo cho bề mặt sơn lớp phủ bền vững với màu sắc rực rỡ, bề mặt mềm mượt và hiệu ứng lá sen nổi bật.