Phụ gia súc béc phun dầu Abro Diesel Injector Cleaner 354ml

110.000 

Phụ gia súc béc phun dầu Abro vệ sinh béc phun nhiên liệu động cơ chạy dầu, tẩy sạch những cặn bám, các tạp chất và nước bị lẫn trong dầu. Sử dụng cho xe ô tô chạy dầu.