Phớt xốp đánh bóng Sonax 493000 xanh 160 mm (bước 2)

210.000 

Phớt xốp đánh bóng Sonax 493000 xanh dùng cho máy đánh bóng đồng tâm, tấm lót cứng giúp đánh bóng xóa xước bề mặt sơn nhanh chóng. Phớt đế dán, đường kính 160mm