Ốc chuyển đổi nối nhanh 3/8 sang M22, phụ kiện máy rửa xe cao áp

65.000 

Phụ kiện dùng cho máy rửa xe áp lực cao, chuyển ren trong 22mm của dây xịt cao áp hay súng thành đầu cái nối nhanh 3/8 in