Ốc chuyển đổi cho bình phun máy rửa xe MaxShine FC03

80.000 

Ốc chuyển đổi 1/4 cho bình phun bọt tuyết của máy rửa xe áp lực.