Nước rửa xe không chạm BIO 30 Ekokemika

148.000 630.000 

Dung dịch rửa xe không chạm BIO30 để rửa xe ô tô con, xe khách và xe du lịch. Loại bỏ bụi bẩn, xác côn trùng, xe dính bùn đất nhẹ. VD: Rửa các xe chạy trong thành phố.