Miếng lọc 3M 7711 dùng cho mặt nạ 3M 1 phin 3100 3200

15.000 

Miếng lọc bụi 3M 7711 giúp bảo vệ người mang khi làm việc trong môi trường khói bụi, khí độc hại, phun sơn, phun hóa chất, không khí ô nhiễm và khí độc hại.