Mục sản phẩm mặt nạ bảo hộ gồm các loại mặt nạ sử dụng để bảo vệ người lao động khi làm việc trong các môi trường khói bụi ô nhiễm, khí độc, hóa chất, nhiễm vi khuẩn. Tùy điều kiện môi trường và nhu cầu sử dụng mà có các loại mặt nạ bảo hộ riêng như dạng 1 phin lọc, 2 phin lọc, loại nữa mặt, nguyên mặt, chùm đầu hay dạng vòi. Được thiết kế để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe người lao động.

Xem tất cả