Mục sản phẩm kính bảo hộ gồm các sản phẩm mắt kính bảo vệ đôi mắt người dùng khi làm việc trong các môi trường nguy hiểm như chống hóa chất, bụi bẩn, vật cứng bay, ánh sáng cao… Kính bảo hộ lao động hoàn toàn che mắt, xung quanh mắt đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn bảo vệ mắt và mặt

Xem tất cả