Hợp chất đánh bóng xóa xước sơn xe Turtle Wax Rubbing Compound

120.000 

Hợp chất đánh bóng bằng cách làm mịn loại bỏ các vết xước, vết xoáy, lỗi và các vết ố đốm xỉn màu. Phục hổi vẻ sáng mới cho bề mặt sơn xe.