Dưỡng bóng lốp xe ô tô Sonax 235500 – Can 5 lít

2.100.000 

Làm bóng và chăm cho tất cả các loại lốp xe ô tô. Lấy lại màu sắc của lốp xe đã bị phong hóa và mang lại độ bóng hoàn hảo. Giữ cho cao su dẻo dai đồng thời bảo vệ trước tác động của thời tiết.