Dưỡng bóng da nhựa lốp xe Soft99 420ml

255.000 

Bảo dưỡng làm tăng cường độ bóng và bảo vệ cho lốp xe, cao su, da tổng hợp và nhựa. Phục hồi lại độ mới của nội thất và ngoại thất ô tô.