Dung môi phụ gia dầu 3M Diesel Fuel Tank Additive 250ml

190.000 

Dung môi phụ gia dầu 3M Diesel Fuel Tank Additive giúp làm sạch hệ thống phun dầu, cặn bán, ống dẫn dầu, kim phun dầu, mụôi than và tạp chất trong buồng đốt. Giảm tiêu hao nhiên liệu và tăng hiệu suất của động cơ.