Dung dịch rửa xe không chạm Turbo X10 can 22 lít

1.984.000 

Dung dịch rửa xe không chạm TURBO X10 Ekokemika được khuyến khích sử dụng để rửa cho các dòng xe khách, xe công trình và ôtô tải.