Dung dịch làm bóng sơn xe Krystal Wax 1 lít, 5 lít

230.000 1.001.000 

Dung dịch bóng sơn Krystal Wax sử dụng phổ biến cho các trung tâm rửa xe, chăm sóc xe. Tác dụng làm sáng bóng đẹp sau khi rửa xe.