Dung dịch làm bóng sơn xe 3M Gloss Enhancer 400ml

160.000 

Dung dịch làm bóng sơn xe 3M Gloss Enhancer tạo bóng nhanh cho bề mặt sơn xe, làm sáng bóng tòan bộ bề mặt sơn trong một thời gian ngắn. Dùng cho cả bề mặt sơn khô hoặc ướt.