Đế gắn phớt đánh bóng Sonax 493200 trục M14 125mm

500.000 

Đế gắn máy đánh bóng đồng tâm RO trục ren M14, kích thước 125mm (5 inch). Phụ kiện đế dính để giữ phớt đánh bóng lông cừu, xốp, nỉ, microfiber.