Đế đệm 3M 05777 6 in gắn máy chà nhám đánh bóng

600.000 

Đế đệm 3M 05777 thiết kế để sử dụng với nhám kết dính gai 3M, tăng độ cắt và độ hoàn thiện. Thường dùng trong các ứng dụng ô tô